گرده گل

گرده گل -مجله زنبورداران

گرده گل به صورت دانه های ریز و با طیف رنگی زیبا (سبز،زرد بنفش،سیاه وسفید…)براساس گیاه مصرف شده است. که توسط  زنبورعسل و […]

Read more