زنبوردار در شهریور ماه چه مراقبت ها و کارهای انجام دهد ؟

زنبورداری در شهریور ماه چه مراقبت ها و کارهای انجام دهد ؟ | مجله زنبورداران

زنبورداری در شهریور ماه مراقبت ها و کارهای لازم است انجام گیرد .

این مراقبت ها و کارها تاثیر بسزای در سال جدید زنبورداری دارد.

وظایف کامل توضیح داده شده تا زنبوردار دچار مشکل نشود.

وظایف زنبوردار در شهریور ماه

(1) تغذیه

زنبورداری در شهریور ماه ، که شهریور ماه شروع سال زنبورداری در ایران است.

در زنبورداری تقویم سالیانه 12ماه نیست، بلکه 5ماه با تقویم معمولی فرق دارد و زنبوردار باید مطابق آن عمل کند.

در ماه شهریور، هوا کم کم رو به خنکی می رود و در شهرهای سردسیر،شب ها هوا سرد می شود.

تغذیه مناسب

زنبوران کارگر با احساس کاهش دمای هوا ، به تدریج خود را برای زمستان گذرانی آماده می کنند .

ملکه نیز از شدت تخم گذاری خود در طول روز 24 ساعت شبانه روز کم می کند. اما زنبوردار تغذیه غذایی مکمل را که از مرداد ماه آغاز کرده است ، در شهریور و مهر نیز ادامه می دهد تا حتی الامکان ملکه را تحریک به تخم گذاری کند . دادن غذای مکمل به کلنی ها به این منظور انجام می شود که تخم های گذارده شده توسط ملکه در مرداد و شهریور و مهر ، در پاییز و زمستان تبدیل به زنبور می شوند و اگر مدیریت کلنی ها در پاییز و زمستان نیز خوب انجام شود ، همین زنبورها که تا اوایل بهار زنده خواهند ماند ، در اوایل فروردین ، جمعیتی بسیار قوی در کلنی ها ایجاد می کنند که نتیجه آن برداشت یک نوبت عسل در اواخر فروردین تا اواسط اردیبهشت خواهند بود.

زنبورداری در شهریور ماه چه مراقبت ها و کارهای انجام دهد ؟ | مجله زنبورداران

تغذیه نامناسب

عکس موضوع فوق نیز صادق است.

یعنی،در صورت تغذیه ناکافی در مرداد،شهریور و مهر ماه،تولید تخم ملکه در این ماه ها به شدت کم می شود.

جمعیت اندک زمستان گذران به سختی می تواند خود را تا اوایل بهار سال بعد حفظ کند.

در اوایل بهار جمعیت اندک زنبوران شهدآور قادر به آوردن شهد زیاد نخواهند بود و در نتیجه شدت تخم گذاری ملکه در فروردین ماه اندک خواهد بود و قوی شدن جمعیت تا اواخر اردیبهشت یا اواسط خرداد طول می کشد و جمعیت ضعیف قادر نخواهد بود که مانند جمعیت های قوی ، در اوایل فروردین تا اواسط اردیبهشت برای زنبوردار عسل تولید کند.

بنابراین سهل انگاری در تغذیه دستی جمعیت ها در مرداد، شهریور و مهر، خسارت جبران ناپذیری در اوایل بهار به زنبوردار می زند. حال چنان چه در ایران نیز مثل کشورهای پیشرفته ، قرار باشد که زنبوردار در اوج جریان شهد در طبیعت ؛یعنی، اوایل بهار ، کندوهای خود را به باغ داران یا مزرعه داران اجاره دهد ، یک خسارت حتمی دیگر نیز به خاطر نداشتن کلنی های قوی در اوایل بهار متحمل خواهد شد ؛ زیرا اجاره بهای کندوها براساس میزان قوی بودن جمعیت تعیین می شود. به طور کلی کندوها از نظر میزان قوی بودن جمعیت به سه دسته قوی ، متوسط و ضعیف تقسیم می شود و بدیهی است که باغ دار یا کشاورز برای کندوهای قوی بیشترین اجاره بها و برای کندوهای ضعیف کمترین اجاره بها را باید بپردازد .

نتیجه

به هرحال درقرارداد زنبوردار با باغ دار یا کشاورز،تمام شرایط قید می شود و طرفین موظف به رعایت مفادقرارداد هستند .

به طور مثال، اگر مفاد قرار داد چنین باشد که زنبوردار موظف است در فروردین ماه مثلاً 50 کندوی قوی را در باغ یا مزرعه یک مالک مستقر کند، زنبوردار باید از مرداد ماه برنامه ریزی کند و به هر قیمت ممکن سر موقع به قرار داد خود عمل کند. در غیر این صورت کشاورز یا باغ دار که عمده تولید خود را وابسته به عمل گرده افشانی توسط زنبورعسل می داند، طبق قرارداد از زنبوردار ادعای خسارت می کند و این خسارت ممکن است به هیچ وجه توسط زنبوردار قابل تامین نباشد،زیرا ممکن است کشاورز یا باغ دار خسارت کاهش چندین هزار تن محصول خود را از زنبوردار طلب کند و این خسارت جبران ناپذیر ، فقط به علت سهل انگاری در تغذیه دستی زنبوران عسل در مرداد و شهریور و مهر ، به زنبوردار تحمیل خواهد شد.

(2) بیماری نوزما

در تغذیه شهریور ماه مخلوطی متشکل از 2 کیلوگرم شکر و یک لیتر آب یا 3 کیلوگرم شکر و 2 لیتر آب به علاوه یک یا دو قاشق غذاخوری عسل به ازای هر لیتر آب در هر دو فرمول مناسب است و اگر مقداری فوماژیلین نیز برای جلوگیری از بیماری نوزما به این فرمول ها اضافه شود ، امکان بیمار شدن زنبورها در زمستان کمتر می شود.

(3) افت جمعیت کندو

پس از پایان گرفتن تغذیه دستی زمستانی افت شدیدی در جمعیت کندو مشاهده خواهد شد که علت آن این است که در شروع تغزیه دستی بیشتر جمعیت از زنبورهای متولد شده در بهار و تابستان تشکیل شده بود که اغلب این زنبورها در طول مدت تغذیه شربت شکر و تبدیل آن به عسل و ذخیره سازی عسل شربت شکر برای تغذیه زمستانه تلف شده اند. به طول مثال ، ممکن است در شروع تغذیه دستی دوطرف 20 قاب ( در 2 طبقه ) پر از زنبور باشد که پس از ختم دوره تغذیه ، جمعیت فقط روی 14 قاب یا کمتر را بپوشاند.

(4)جمعیت باقی مانده

جمعیت باقی مانده شامل مابقی زنبورهای بهاره و تابستانه و نیز زنبور های زمستانه است.

اما به زودی مابقی زنبورهای بهاره و تابستانه می میرند و فقط جمعیت زنبورهای زمستانه باقی می ماند.

که میزان قوی ماندن این جمعیت برای تولید اوایل بهار آینده اهمیت سرنوشت ساز دارد.

(5)نگهداری از کندو

چنانچه جمعیت زمستان گذران به 10 قاب پشت و پرو برسد ، طبقه دوم برداشته می شود و اگر جمعیت کمتر از آن شد ، برای این که مسئله گرم کردن کندو حاد نشود ، باید فضای داخلی کندو را به تناسب تعداد قاب های موجود و فضای خالی تنگ کرد .برای تنگ کردن یا زمستانی کردن کندو ، قاعده این است که تمام شان های پر از زنبور به علاوه یک شان عسل بدون زنبور در طرف راست و یک شان عسل بدون زنبور در طرف چپ قرار می گیرد .

فضای خالی توسط یک تخته ازفضای قاب هاجدا می شودوسپس داخل فضای خالی باکاغذ روزنامه مچاله شده پر می شود.

چنان چه جمعیت قوی دو طرف 10 قاب کندو را پر کرده باشد، تنگ کردن کندو ضرورت ندارد .

اما می توان روی قاب ها یک پارچه کتانی دولا پهن کرد .

روی آن مقداری روزنامه ریخت و درب کندو را روی آن گذاشت.

به جای پارچه هر گز نباید از نایلون استفاده کنید .

زیرا آب تبخیر شده از عسل و رطوبت حاصل از عمل تنفس زنبوران که به طرف بالا ؛ یعنی ، سقف کندو متصاعد می شود، در برخورد با ورقه نایلونی به صورت قطرات آب جمع می شوند و قطرات آب چکه چکه روی شان های عسل می ریزد و با مرطوب شدن شان  ها ، محیط مناسبی برای رشد و تاکثیر قارچ ها فراهم می شود. اما وقتی از پارچه کتانی استفاده شود ، رطوبت ناشی از تبخیر در برخورد با لایه پارچه ای جذب آن شده و گرمای داخل کندو باعث می شود که پارچه مذکور به نوبه خود و به تدریج ، رطوبت جذب کرده را در حین عمل تهویه کندو از دست بدهد.

کارهای زنبوردار در شهریور ماه - شروع آغاز سال جدید برای زنبورها - مجله زنبورداران

کارهای زنبوردار در شهریور ماه – شروع آغاز سال جدید برای زنبورها – مجله زنبورداران

(6)زنبوردار در شهریور ماه برحسب مناطق

در برخی مناطق ؛ مثل، استان های گیلان و مازندران ، در ماه های دی و بهمن یک یا چند نوبت باد گرم می وزد و در هر نوبت به مدت 7 تا 14 روز هوا کاملاً بهاری می شود . تحت این شرایط زنبورهای کارگر خوشه زمستانی را رها کرده و حتی به خارج از کندو به پرواز در می آیند و ملکه شروع به تخم گذاری می کند. مشکل وقتی ایجاد می شود که هوا دوباره به طور ناگهانی سرد شود که با شروع سرمای مجدد ، زنبورها دوباره خوشه تشکیل می دهند و این بار هیچ زنبور پرستاری وجود ندارد که از لاروهای خارج خوشه مراقبت کند. در نتیجه لاروها در داخل حجره ها از سرما می میرند و تعفن ایجاد می شود که زنبورهای مجتمع شده در خوشه را به شدت معذب می کند.

علاوه بر آن تخم هایی که ملکه گذاشته است و در اثر سرما تلف شده اند ، هدر می رود .

برای احتراز از پیش آمده فوق در زمستان نقاط باد گرم خیز ، یک راه مناسب، استفاده از کندوهای دوطبقه برای زمستان گذرانی است که در این کندوها با گرم شدن هوا در اثر باد گرم ، خوشه باز نمی شود.

دراین کندوها،درطبقه پایین فقط یک شان خالی آویزان می شود که زنبورها از آن به عنوان نردبان استفاده می کنند.

(7) بهداشت زنبورعسل

زنبورعسل موجودی بسیار نظیف است و قواعد بهداشتی را از ما آدم ها بسیار دقیق تر رعایت می کند.

مثلاًدرهنگام مدفوع کردن،حتماً به خارج ازکندو می رود ودرحال پروازمدفوع می کند و هنگامی که مرگش را

حس می کند.

از کندو خارج می شود و دیگر بر نمی گردد تا مبادا آن که داخل کندو بمیرد و موجب ناراحتی هم نوعان خود بشود یا نعش کشی روی دست آن ها بگذارد .

درواقع فقط زمانی ممکن است زنبورعسل درداخل کندوبمیرد که مرگش به طورناگهانی فراررسد؛مثل نیش خوردن ازیک زنبوردیگر.

(8) جمعیت ضعیف

زنبورداری در شهریور ماه قبل ازشروع تغذیه زمستانی،جمعیت های ضعیف را باید با یک بچه مصنوعی ادغام کرد.

چنان چه بچه مصنوعی وجود نداشته باشد ، جمعیت های ضعیف را باید با جمعیت های قوی ادغام کرد.

در هر صورت نباید اجازه داد که جمعیت های ضعیف زمستان را بدون تقویت شدن بگذارنند .زیرا اولاً قادر به گرم کردن خود در سرمای زمستان نخواهد بود و ثانیاً به سهولت آماج حمله آفات و بیماری ها قرار می گیرند و ممکن است در اثر بیماری از بین بروند .

علاوه بر آن هر جمعیتی که بیمار شود ، عامل شایعه کننده بیماری می شود.

(9) ملکه

تا اواسط شهریور ، تمام جمعیت های مستقر در یک زنبورستان باید از وجود زنبوران نر عاری شده باشد .

چنان چه در اواخر شهریور و اوایل مهر ماه ، زنبورهای نر دیده شود .

باید درب کلنی ها را باز کرد و به جستجوی ملکه پرداخت و از وجود آن مطمئن شد .

دیدن تخم و لارو در شهریور ماه دلیل موجود بودن ملکه نیست ، زیرا ممکن است ملکه مدت ها پیش کندو را ترک کرده باشد و تخم ها و لاروهای موجود مربوط به تخم گذاری کارگران باشد .

روش تعویض بهتر ملکه

(10) تعویض ملکه

تعویض ملکه باید در شهریور یا هر ماه انجام شود .

جمعیت درون کندو در پاییز دشوارتر ملکه جدید و جوان را می پذیرد تا در بهار و اگر چه همواره برخی از ملکه های جوان معرفی شده به کندو در پاییز تلف می شوند ، ولی مزیت آن بیشتر از تعویض بهاره ملکه است .

به طور کلی تعویض پاییزه ملکه سبب قوی شدن سریع تر جمعیت در بهار می شود.

(11)استقرار کندو

زنبوداری در شهریور ماه ؛ در شهریور ، آخرین کوچ ؛ یعنی ،کوچ زنبورستان به محل اصلی انجام می شود .

زنبورستان تا پایان فصل شهدزایی آن منطقه؛ یعنی، اواخر اردیبهشت یا خرداد ، در همان مکان باقی می ماند .

پس ازکوچ،برخی از زنبورداران سوراخ پرواز کندوها را به سمت شرق مستقر می کنند تازنبورها صبح ها کارخودرا زودترشروع کنند.

البته با توجه به 10 ساعت کار روزانه ، 10 یا 15 دقیقه زودتر شروع به کار کردن ، چندان تاثیری روی فعالیت زنبورها و مقدار تولید عسل ندارد . اما استقرار کندوها با سوراخ پرواز آن ها به سمت شرق ، این عیب را دارد که باد به سمت سوراخ پرواز می وزد . در زمستان ، وزش باد به طور مستقیم به طرف سوراخ پرواز باعث سرد شدن کندو می شود و در بهار نیز به طور کم و بیش تعادل حرارتی کندوها را به هم می زند و احتمالاً این مشکل تاثیر منفی روی تولید عسل خواهد داشت.

بنابراین اگر چه ممکن است استقرار کندوها در جهتی که سوراخ پرواز به سمت شرق باشد ، باعث شود که زنبورها در صبح ها کار خود را زودتر شروع کنند و این مقدار کار اضافی احتمالاً موجب جزئی افزایش تولید عسل شود ، ولی ضرر وزش مستقیم باد در کندو و سرد شدن کندو و در نتیجه مصرف عسل بیشتر توسط زنبورها و به طور کلی کاهش محصول در این روش را هم باید در نظر گرفت . به هر حال توصیه می کند که زنبورداران کندوهای خود را در جهت پشت به باد قرار دهند تا از وزش مستقیم بادهای تند و سرد زمستانی از طریق سوراخ پرواز روی جمعیت داخل کندو جلوگیری شود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.