آرتریت روماتوئید

آرتریت روماتوئید درمان با فراورده های زنبورعسل | مجله زنبورداران

آرتریت روماتوئید نوعی بیماری التهابی مزمن بافت همبند است که بیشتر به مفاصل آسیب می رساند.

مانند مواردی پلی آرتریت مزمن پیشرونده ی مخرب فرایند عفونی آلرژیک نقش مهمی در ایجاد بیماری دارد و سبب تشکیل پادتن هایی در بافت پوششی سینوویال خود مفصل می شود به طوری که در نهایت به تخریب غضروف و ایجاد آنکیلوز فیبروز یا استخوانی منتهی می گردد.

شروع بیماری معمولاً به تدریجی ، همراه با درد ، سفتی و خشکی صبحگاهی و تورم مفاصل قرینه است .

وقتی بیماری پیشرفت می کند ، مفاصل بیشتری را درگیر می کند .

از اختصاصات بیماری ، تغییر شکل ، آنکیلوز و سختی و سفتی اندام هاست .

در مراحل اولیه ی بیماری درمان های رایج شامل استفاده از داروهای غیر استروئیدی ضدالتهابی ، تزریق داخل مفصلی کورتیکواستروئیدها و فیزیوتراپی است.

وقتی بیماری پیشرفت کرد برای درمان داروهای گروه کینولین – دی پنسیلامین و دیگر داروهای مشابه تجویز می گردد.

فراوردهای زنبورعسل را در هر مرحله ی بیماری می توان مورد استفاده قرار داد .

چرا که آن ها در کلیه ی سطوح پیشرفت بیماری موثر واقع می شوند.

فراورده های زنبورعسل و آرتریت روماتوئید

فراورده های زنبورعسل که ما برای آرتریت روماتوئید توصیه می کنیم عبارتند از :

زهر زنبور بر آرتریت روماتوئید

زهر زنبورعسل در نتیجه ی تحریک سیستم هیپوتالاموس – هیپوفیز – آدرنال اثر ضد التهابی آشکاری ایجاد می کند که باعث افزایش تولید کورتیزول درونی می شود ( زائیتسف – وینگرادف 1964 ) . زهر زنبورعسل اثر بیحس کننده ( ضد دردی ) بسیار قوی دارد که ناشی از دردکشی محیطی و اثر شبه آندورفین آن است ( پارین 1983 و اورلف – پارین 1987 ) . زهر زنبور همچنین سبب ایجاد اثرات حساسیت زدایی ، بهبود گردش خون مویرگی و کاهش تورم می شود . ( اورلف ، اومارف ، کورنیوا1980 ) .  زهر زنبور با نیش ها به نقاط فعال بیولوژیک ( نقاط طب سوزنی ) و نواحی برجسته ی مفاصل درگیر طی دوره ای 9 الی 21 جلسه ای تزریق می شود .

همچنین می توان با الکتروفورز یا فونوفورز و یا با استفاده ازکرم یاپمادحاوی زهرزنبور،آن را به شکل مالیدنی به کاربرد .

نیش ها در نقاط بیرون زده ی مفاصل آسیب دیده و نواحی آدرنال B-22،23،51،52 تزریق می گردد تا میزان تولید کورتیزول را افزایش می دهد .

زهر زنبورعسل- اثرات زهر-درمان بیماری هابا زهرزنبور - مجله زنبوداران

زهر زنبورعسل- اثرات زهر-درمان بیماری هابا زهرزنبور – مجله زنبوداران

نقاط بیولوژیک فعال ( نقاط طب سوزنی ) مورد استفاده برای آرتریت روماتوئید به قرار زیر است:

مفصل مچ :

L-7،9   LI-4     H-5،7    SI-4،6     P-5،7      T-4،6

مفصل آرنج :

L-5،6       LI-10،12       H-2،3       SI-7،8        P-3       T-10،11

مفصل شانه :

L-1،3        SP-20       B-11،13،42       T-12،13،14،15       LI-14،17       SI-9،15

مفصل غوزک :

B-57،62       K-3،8       G-38 ،41       Liv-3،5       St-40،42       SP-4،7

مفصل زانو :

B-37،40،55،57       K-9،10       G-33،35       K-9       Liv-7،9       St-33،37       SP-8،10

مفصل ران :

St-27،31       RP-12،15       B-22،36،53،54       G-27،31       T-3،5

وقتی مفاصل کوچک دست ها و پاها درگیر هستند نیش زنبورها دقیقاً روی نقاط برآمده ی آسیب دیده قرار داده می شود. نقاط زنبور درمانی مورد نظر در بالا نه تنها برای پلی آرتریت روماتوئید بلکه در دیگر انواع آرتریت ها و آرتروزها مانند پسوریازیس ، درد نقرسی انگشت ، آرتریت واکنشی و آرتریت عفونی و استئوآرتریت نیز استفاده می شوند .

ارزش بالای درمانی زهر زنبور آن را به ماده ای موثر برای درمان این نوع بیماری ها مانند آرتریت روماتوئید تبدیل نموده است.

تاثیر بره موم  بر آرتریت روماتوئید

بره موم اثر بیحس کنندگی موضعی ثابت شده دارد که ناشی از محتویات آن شامل ترپن ها و تعدادی از ترکیبات فنوئی و فرول و اسیدهای بنزوئیک است .

این مواد اثر منقبض کننده نیز دارند ( پروکوپویچ 1957 تزاکف 1973 و اورلف 1990 ).

بره موم از تحریک پایانه عصبی جلوگیری و به کاهش پرخونی موضعی و تولید اکسودا کمک می کند.

بره موم همچنین وقتی وقتی به طور خوراکی مصرف شود و یا بطور موضعی استعمال گردد اثر ضدالتهابی آشکاری پدید می آورد.

آرتریت روماتوئید درمان با فراورده های زنبورعسل | مجله زنبورداران

عسل

عسل دارای اثرات ضدالتهابی و ضد تورمی و همچنین آرام بخش است و برای آرتریت روماتوئید مناسب است.

به علاوه تونوس ماهیچه های در حال انقباض را کاهش می دهد .

توصیه می شود عسل به تنهایی یا مخلوط با دیگر فراورده ها ( عسل مخلوط با گرده گل ، بره موم و ژل رویال ) مصرف گردد.

ژله ی رویال و لارو زنبور نر هموژنیزه

ماننده بره موم این فراورده ها می توانند اثرات ضد التهابی و ضد تورمی ایجاد نمایید ( کریلوف 1995 ) .

ژل رویال قادر به بهبود گردش خون مویرگی ، بهنجار کردن سوخت و ساز و ایجاد آثار سازش دهندگی ، تعدیل کننده سیستم ایمنی و افزایش سازگاری است ( ماکارووا ، ازبکووا 2000) .

ژله ی رویال به عنوان یکی از اجزای مخلوط های عسل به کار می رود .

کیتوزان

کیتوزان نوعی تعدیل کننده ی قوی سیستم ایمنی ، کاهش دهنده التهاب ناشی از خود ایمنی و دارای اثر ضد اسکلروزه شدن ( سفت و پینه ای شدن ) رگ هاست .

( خیسماتولینا 2002 بوگا 2003 ) . کیتوزان مخلوط با عصاره ی صنوبر تجویز می شود .

گرده گل و نان زنبور

گرده ی گل و نان زنبور از عوامل قوی افزایش دهنده ی سازگاری بدن انسان و تامین کننده ی ویتامین ها و میکرو المنت ها هستند .

همچنین باعث بهبود سوخت و ساز و تحریک سیستم ایمنی بدن می شوند ( لودیانسکی 1994 ) .

توصیه می کنیم که نان زنبور همراه با عصاره ی گیاهان دارویی مصرف گردد . (مخلوط شماره 1 ) .

این امر سبب زدایش رسوب نمک ها از سطوح مفاصل می شود و همچنین اثرات ضد التهابی دارد .

موم

موم دارای خواص ضد التهابی ، ضد دردی ، ترمیمی ، جذبی و حساسیت زدایی است ( بویکو – پروکوپیف 2000 ) .

از موم به شکل گرم کننده ی موضعی بر مفاصل آسیب دیده به طور روزانه به مدت 2 تا 3 هفته استفاده می شود.

مخلوط شماره 1

ادونیس         بومادران        گل بی مرگ        نسترن       کیسه کشش        ریشه ی زنجبیل شامی       جوانه های توس      دو اسب        همیشه بهار        علف چای       ریشه ی والرین       زالزالک     انجوان رومی( گل شودی )

آرتریت روماتوئید درمان با فراورده های زنبورعسل | مجله زنبورداران

مطالعه ی موردی در درمان آرتریت رو ماتوئید

تشخیص آرتریت روماتوئید:

42 بیمار با عارضه پلی آرتریت روماتوئید با درجات مختلف در مرکز ما فراورده های زنبور تحت درمان قرار گرفتند.

قبل از شروع دوره ی زنبور درمانی کلیه ی بیماران دارای درد مداوم و خشکی صبحگاهی بودند .

پنج بیمار همزمان با درمان های معمول با گلوکو کورتیکوئیدها تحت زنبور درمانی نیز قرار گرفتند .

طول دوره بیماری آنها بین 3 تا 14 سال بود .

درمان آرتریت روماتوئید :

کلیه ی بیماران تحت دروره ی زهر درمانی 15 تا 21 جلسه ای قرار گرفتند .

به همراه آن مصرف عصاره ی آبی بره موم ، گرده گل به اضافه ی عصاره ی گیاهان دارویی ( مخلوط شماره 1 ) ، کیتوزان با عصاره ی صنوبر ، عسل مخلوط با ژل رویال و بره موم و همچنین استعمال موم بر روی مفاصل درگیر در برنامه درمانی قرار داشت .

طول دوره ی درمان 2 ماه بود.

نتایج :

نکته ی جالب توجه در طول درمان بهبودی قابل ملاحظه ی کلیه ی بیماران بعد از روز دهم الی دوازدهم بود .

بهبودی شامل کاهش قابل توجه درد ، کاهش سفتی و سختی حرکت صبحگاهی و کم شدن تورم در مفاصل درگیر بود .

در پایان دوره ی درمان در 27 بیمار افزایش توان حرکتی و فعالیت مشاهده شد .

نتایج تست خون کاهش تیترآنتی بادی ( فاکتور روماتوئید ) را در خون سیاهرگی محیطی در 22 بیمار نشان داد .

این نتایج موثر بودن فراورده های زنبورعسل در رفع این عارضه را به اثبات می رساند .

در 3 بیمار از 5 بیمار دوز دارویی پردنیزولون به طور قابل ملاحظه ای کاهش داده شد و دو نفر از بیماران برنامه ی هورمون درمانی را با نظر روماتولوژیست خود حذف کردند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.