• زنبوردار در تیر ماه چه مراقبت ها و کارهایی انجام دهد؟ | مجله زنبورداران

  زنبوردار در تیر ماه چه مراقبت ها و کارهایی انجام دهد؟

  زنبوردار در تیر ماه نکات قابل توجه ، مراقبت ها و کارهایی را باید انجام دهد. در این جا مورد به مورد گفته می شود و هر کدام  را کامل […]

  Read more »
 • پرورش ملکه زنبورعسل | پرورش ملکه و تولید زنبور پاکتی | مجله زنبورداران

  پرورش ملکه زنبورعسل

  پرورش ملکه امروزه یکی از شاخه های حرفه ای زنبوردارای است. یکی از رموز موفقیت زنبورداران داشتن کلنی هایی با کیفیت خوب است . کیفیت کلنی زنبورعسل اساساً به خصوصیات […]

  Read more »
 • آماده سازی عسل برای عرضه به بازار داخلی و خارجی | مجله زنبورداران

  آماده سازی عسل برای عرضه به بازار

  بازار فروش برای زنبوردار بسیار مهم می باشد و این بستگی به آماده سازی عسل برای عرضه به بازار است. برای تولیدکنندگان عسل مهم ترین و مشوق ترین چیز، فروش […]

  Read more »
 • سموم کشاورزی و تاثیرآن بر زنبورعسل |معالجه ی کندوهای آلوده به سموم | مجله زنبورداری

  سموم کشاورزی و تاثیر آن بر زنبورعسل

  سموم کشاورزی امروزه استفاده شدید درآن شده که این با اختلال در محیط زیست اطراف شده است. تامین غذای جمعیت روبه افزایش بشر مستلزم افزایش تولیدات کشاورزی و بهره برداری […]

  Read more »
 • تصلب شرایین ( آترواسکلروز ) | درمان تصلب شرایین با فراورده های زنبورعسل | مجله زنبورداران

  تصلب شرایین ( آترواسکلروز )

  تصلب شرایین از واژگان یونانی آترو ( به معنی حریره یا خمیر ) و اسکلروزیس ( به مفهوم سفتی و سختی ) گرفته شده است . این بیماری مشتمل است […]

  Read more »
 • آسم ریوی | درمان آسم ریوی با فراورده های زنبورعسل | مجله زنبورداران

  آسم ریوی

  آسم ریوی موضوع این بار است. آسم ریوی عارضه ای است که در آن به طور ناگهانی مجاری تنفسی کوچک ریه ها باریک می گردند . آسم به عنوان یک […]

  Read more »
1 2 3 27